Select Language: PL | EN

Time Lapse

Inaczej film poklatkowy. Technika pozwalającą przedstawić wolno postępujące procesy, których poszczególne etapy zachodzą  zbyt wolno dla ludzkie percepcji. Film poklatkowy tworzony jest z pojedynczych ujęć fotograficznych wykonywanych w zadanym interwale czasowym. Interwał ten dobierany jest odpowiednio do oczekiwanych efektów, wyróżnia się innymi wartościami przedstawiając proces topniejącego lodu, a innymi przemijanie pór roku.

 

Warto nadmienić, że technika ta zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w szeroko rozumianym marketingu, a jej zastosowanie można zaobserwować w większości tworzonych obecnych reklam, promocji miast czy to promocji inwestycji budowlanych.  Właśnie ze względu na możliwość przedstawienia efektu pracy kilku lat w czasie kilku minut coraz częściej zostaje wykorzystywana przez dział PR w budownictwie.

 

Back to top